• Thứ tư, 17/08/2022
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung

Báo Điện tử QMT

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...