• Thứ ba, 27/07/2021
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

Nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

08:34, 30/10/2019

Nhận biết các dấu hiệu của một cơn Bão và có những kỹ năng phòng tránh là hết sức cần thiết. Đặc biệt với các phương tiện trên biển, kỹ năng thoát khỏi vùng nguy hiểm của Bão là yếu tố sống còn.

(Tổng cục phòng chống thiên tai)

TIN KHÁC

Báo Điện tử QMT

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...