• Thứ bảy, 02/07/2022
 • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

Kết quả chương trình thành lập, hỗ trợ thiết bị và tập huấn cho các đội xung kích cấp thôn, xã

02:44, 29/03/2019

Chương trình thành lập, hỗ trợ, tập huấn cho các đội xung kích cấp thôn, xã được Quỹ thực hiện nhằm bảo đảm cho các đội xung kích sau khi được thành lập, sẽ là lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ ở các thôn, xã, sẽ góp phần vào việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ có hiệu quả hơn.

 >>Giới thiệu chung về Quỹ

Chương trình thành lập, tập huấn, hỗ trợ trang thết bị cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã nhằm hỗ trợ phương châm 4 tại chỗ cấp thôn, xã; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các đội xung kích khi có lũ lụt xảy ra; trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai, lũ lụt xảy ra.

Chương trình thành lập, tập huấn, hỗ trợ trang thết bị cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã nhằm hỗ trợ phương châm 4 tại chỗ cấp thôn, xã; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các đội xung kích khi có lũ lụt xảy ra; trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai, lũ lụt xảy ra.

Ý nghĩa của việc thành lập, hỗ trợ thiết bị và tập huấn cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã

Chương trình thành lập, tập huấn, hỗ trợ trang thết bị cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã nhằm hỗ trợ phương châm 4 tại chỗ cấp thôn, xã; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các đội xung kích khi có lũ lụt xảy ra; trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai, lũ lụt xảy ra.

Đây là hoạt động bảo đảm cho các đội xung kích sau khi được thành lập, sẽ là lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ ở các thôn, xã, có trách nhiệm sử dụng và quản lý các phương tiện cứu hộ, cứu nạn được cấp, nhằm thực hiện phương châm 04 tại chỗ trong phòng chống lụt bão. Thông qua tập huấn, các đội xung kích sẽ được nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, sẽ góp phần vào việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ có hiệu quả hơn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn việc cứu hộ, cứu nạn tại địa phương khi có lũ lụt xảy ra là rất cần thiết. Người dân sẽ tự cứu nhau khi họ có thiết bị cứu hộ và kiến thức về cứu hộ, cứu nạn sẽ cứu được rất nhiều người trong cơn nguy kịch vì lũ lụt.

Ở một số địa phương đã có đội xung kích với sự tham gia của lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ của địa phương, nhưng việc cứu hộ, cứu nạn mang tính chất tự phát và theo bản năng, chưa được hướng dẫn về kỹ năng cứu hộ cứu nạn. Vì vậy việc thành lập các đội xung kích cấp thôn, xã là có cơ sở, đồng thời hỗ trợ thiết bị và tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho đội xung kích là cần thiết.

Kết quả thành lập, hỗ trợ thiết bị và tập huấn cho các đội xung kích cấp thôn, xã trong những năm qua (2011 - 2014)

Năm 2011

Trong năm 2011, Quỹ đã phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN của 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi để tổ chức tập huấn được 25 đội xung kích gồm:

1. Tỉnh Nghệ An: 05 đội

-  Xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên

-  Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên

- Xã Nam Trung, huyện Nam Đàn

-  Xã Nam Kim, huyện Nam Đàn

-  Xã Nam Cường, huyện Nam Đàn

2. Tỉnh Hà Tĩnh: 04 đội

-  Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang

-  Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê

-  Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà

-  Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên

3. Tỉnh Quảng Trị: 06 đội

-  Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

-  Xã Ba Lòng, huyện ĐakRông

-  Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ

-  Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị

-  Xã Triệu Hương, huyện Triệu Phong

-  Thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng

4. Tỉnh Quảng Nam: 05 đội

-  Xã Điện Phương, huyện Điện Bàn

-  Xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

-  Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

-  Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An

-  Xã Quế Trung, huyện Quế Sơn

5. Tỉnh Quảng Ngãi: 05 đội

-  Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa

-  Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành

-  Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức

-  Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh

-  Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn

Kết quả số đội xung kích được thành lập: 25 đội (mỗi tỉnh 5 đội, riêng Hà Tĩnh 4 đội và Quảng Trị 6 đội)

* Hỗ trợ trang thiết bị cứu hộ, bao gồm:

 • Áo phao: 750 (mỗi đội 30 chiếc)
 • Phao cứu sinh: 250 (mỗi đội 10 chiếc)
 • Loa điện cầm tay: 125 (mỗi đội 05 chiếc)

* Hỗ trợ thuyền cứu hộ: 50 (mỗi đội 02 chiếc)

* Tập huấn nâng cao năng lực:

 • Số đợt tập huấn: 05 (mỗi tỉnh 1 đợt)
 • Số học viên: 200 học viên (là đại diện các đội xung kích các xã và một  số thuộc lực lượng tỉnh đội, công an tỉnh….)

* Kinh phí hỗ trợ:  

 • Trang thiết bị cứu hộ : 227.480.000 đồng
 • 50 thuyền : 971.300.000 đồng
 • Tập huấn : 425.771.000 đồng

Tổng cộng : 1.624.491.000 đồng

Năm 2012:

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2011, HĐQL Quỹ đã đồng ý tiếp tục thực hiện chương trình trong năm 2012 ở 07 tỉnh là Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Tuy nhiên do kinh phí khó khăn nên Ban Giám đốc chỉ triển khai được 03 tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Bình Định:

1. Tỉnh Thừa Thiên - Huế: 05 đội

-  Xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà

-  Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy

-  Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

-  Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

-  Xã Quảng An, huyện Quảng Điền

2. Tỉnh Thanh Hóa: 05 đội

-  Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương

-  Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa

-  Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

-  Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia

-  Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn

3. Tỉnh Bình Định: 05 đội

-  Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát

-  Xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn

-  Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước

-  Xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân

-  Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

Kết quả số đội xung kích được thành lập: 15 đội (mỗi tỉnh 5 đội)

* Hỗ trợ trang thiết bị cứu hộ cho 15 đội của 3 tỉnh (Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Bình Định), bao gồm:

 • Áo phao: 450 (mỗi tỉnh 150 chiếc)
 • Phao cứu sinh: 150 (mỗi tỉnh 50 chiếc)
 • Loa điện cầm tay: 45 (mỗi tỉnh 15 chiếc)

* Hỗ trợ thuyền cứu hộ cho 03 tỉnh: 30 (mỗi tỉnh 10 chiếc)

* Tập huấn nâng cao năng lực:

 • Số đợt tập huấn: 03 (mỗi tỉnh 1 đợt)
 • Số học viên: 120 học viên (là đại diện các đội xung kích các xã và một  số thuộc lực lượng tỉnh đội, công an tỉnh….)

* Kinh phí hỗ trợ:

 • Trang thiết bị cứu hộ : 138.525.000 đồng
 • 30 thuyền cứu hộ : 249.000.000 đồng
 • Tập huấn : 235.970.000 đồng

Tổng cộng: 623.495.000 đồng

Năm 2013:

Tiếp tục thực hiện chương trình năm 2012 mà HĐQL đã duyệt, Ban Giám đốc đã triển khai được tại tỉnh Ninh Thuận, Quảng Bình, Khánh Hòa và Phú Yên.

1. Tỉnh Ninh Thuận: 05 đội

-  Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải

-  Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải

-  Xã An Hải, huyện Ninh Phước

-  Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

-  Xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

2. Tỉnh Quảng Bình: 05 đội

- Xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh

- Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa

- Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy

- Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

- Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch

3. Tỉnh Khánh Hòa: 05 đội

- Phường Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa

- Xã Diên An, huyện Diên Khánh

- Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh

- Xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh

- Xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

4. Tỉnh Phú Yên: 05 đội

- Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân

- Xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa

- Xã An Dân, huyện Tuy An

- Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

- Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa

Kết quả số đội xung kích được thành lập: 20 đội (mỗi tỉnh 5 đội)

* Hỗ trợ trang thiết bị cứu hộ cho 20 đội của 4 tỉnh (Ninh Thuận, Quảng Bình, Khánh Hòa và Phú Yên), bao gồm:

 • Áo phao: 600 (mỗi tỉnh 150 chiếc)
 • Phao cứu sinh: 200 (mỗi tỉnh 50 chiếc)
 • Loa điện cầm tay: 60 (mỗi tỉnh 15 chiếc)

* Hỗ trợ thuyền cứu hộ cho 04 tỉnh: 40 (mỗi tỉnh 10 chiếc)

* Tập huấn nâng cao năng lực:

 • Số đợt tập huấn: 04 (mỗi tỉnh 1 đợt)
 • Số học viên: 160 học viên (là đại diện các đội xung kích các xã và một  số thuộc lực lượng tỉnh đội, công an tỉnh...)

* Kinh phí hỗ trợ:

 • Trang thiết bị cứu hộ :186.700.000 đồng
 • Tập huấn : 293.968.000 đồng
 • 40 thuyền cứu hộ : 332.000.000 đồng

Tổng cộng: 812.668.000 đồng

Năm 2014: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định:

 • Áo phao: 750 (mỗi tỉnh 150 chiếc)
 • Phao cứu sinh: 250 (mỗi tỉnh 50 chiếc)
 • Loa điện cầm tay: 75 (mỗi tỉnh 15 chiếc)
 • Thuyền cứu hộ cho 05 tỉnh: 50 (mỗi tỉnh 10 chiếc)

Tổng hợp từ năm 2011 – 2014:

 • Số lớp được tập huấn : 16 lớp (16 tỉnh)
 • Số đội xung kích được thành lập : 85 đội (Thanh Hóa: 5, Nghệ An: 10, Hà Tĩnh 10, Quảng Bình: 5, Quảng Trị: 5, Huế: 5, Quảng Nam: 10, Quảng Ngãi: 10, Bình Định: 10, Phú Yên: 5, Khánh Hòa: 5, Ninh Thuận: 5)
 • Số học viên tham gia tập huấn : 630 học viên
 • Hỗ trợ trang thiết bị: Áo phao : 2.550 chiếc; Phao cứu sinh: 850 chiếc; Loa điện cầm tay: 305 chiếc
 • Hỗ trợ thuyền cứu hộ: 170 chiếc
 • Kinh phí tập huấn: 3.060.654.000 đồng, trong đó: Thiết bị: 783.580.000 đồng; Thuyền: 1.602.300.000 đồng; Tập huấn: 955.650.000 đồng (chưa tổng hợp năm 2014).

Trên đây là kết quả về chương trình thành lập, tập huấn và hỗ trợ trang thiết bị cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn cấp thôn, xã tại các tỉnh miền Trung trong 5 năm qua.

BBT

TIN KHÁC

Báo Điện tử QMT

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...