• Thứ năm, 24/09/2020
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI
Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai với 10 năm hỗ trợ người dân phòng tránh thiên tai

Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai _QPT ( tiền thân là Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung QMT) với 10 năm cần mẫn, thầm lặng góp sức cùng người dân giảm nhẹ thiệt hại bởi...

Đọc thêm 02:28, 25/09/2019
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung (lần thứ 02) Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung

Ngày 19/4/2011, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ ra quyết định số 945/QĐ/BNV về việc sửa đổi, bổ sung (lần thứ 02) Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung.

Đọc thêm 05:13, 29/03/2019
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung (lần 1)

Ngày 12/1/2009, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng đã ra quyết định số 35/QĐ - BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung (lần 1).

Đọc thêm 05:13, 29/03/2019
Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung

Ngày 24/09/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã ra Quyết định số 1253/QĐ-BNV "về việc Cấp phép và công nhận Điều lệ của Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung".

Đọc thêm 05:22, 28/03/2019
Cơ cấu tổ chức Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (tiền thân là Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung) ra đời vào tháng 9 năm 2008 theo Quyết định số 1253/QĐ-BNV Bộ Nội vụ và chính thức đi vào...

Đọc thêm 05:42, 28/03/2019
Quá trình hình thành và phát triển Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai

Qua 10 năm hoạt động, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (tiền thân là Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung) đã thực hiện được nhiều chương trình, dự án giúp người dân ở...

Đọc thêm 10:24, 27/03/2019

Nhà tài trợ

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

300,000,000 VNĐ

Công ty CP Hàng không Vietjet

660,000,000 VNĐ

Gia đình ông Phan Diễn và những người bạn ủng hộ Qũy

1,260,000,000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang

1,000,000,000 VNĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

1,000,000,000 VNĐ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai xây trường cho huyện miền núi Quảng Trị

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai xây trường cho huyện miền núi Quảng Trị

Ngày 16/10/2018, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phối hợp với Tập...