• Thứ ba, 26/10/2021
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI
Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai với 10 năm hỗ trợ người dân phòng tránh thiên tai

Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai _QPT ( tiền thân là Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung QMT) với 10 năm cần mẫn, thầm lặng góp sức cùng người dân giảm nhẹ thiệt hại bởi...

Đọc thêm 02:28, 25/09/2019
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung (lần thứ 02) Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung

Ngày 19/4/2011, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ ra quyết định số 945/QĐ/BNV về việc sửa đổi, bổ sung (lần thứ 02) Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung.

Đọc thêm 05:13, 29/03/2019
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung (lần 1)

Ngày 12/1/2009, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng đã ra quyết định số 35/QĐ - BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung (lần 1).

Đọc thêm 05:13, 29/03/2019
Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung

Ngày 24/09/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã ra Quyết định số 1253/QĐ-BNV "về việc Cấp phép và công nhận Điều lệ của Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung".

Đọc thêm 05:22, 28/03/2019
Cơ cấu tổ chức Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (tiền thân là Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung) ra đời vào tháng 9 năm 2008 theo Quyết định số 1253/QĐ-BNV Bộ Nội vụ và chính thức đi vào...

Đọc thêm 05:42, 28/03/2019

NHÀ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

Năm 2020

Tập đoàn Thái Bình Dương

50000000

Ông Mai Vũ Minh

1000000000

Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng

200000000

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Long

731300000

Cán bộ, nhân viên Quỹ QPT

4295455
Năm 2019

Tập đoàn Thái Bình Dương

2147483647

Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang

1000000000

Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

1000000000

900
Năm 2018

Tập đoàn Thái Bình Dương

800000000
Năm 2008

Công ty VLXD - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng

70.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động nước ngoài

30.000.000

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...