• Thứ tư, 17/08/2022
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

Hoạt động cứu trợ năm 2009

09:17, 14/07/2011

Cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên sau cơn bão số 9 & 11 trị giá 388.459.000 đồng.

Năm 2009, QMT đã thực hiện được một số hoạt động cứu trợ sau:

- Tặng 400 suất quà tết Kỷ Sửu cho đồng bào nghèo vùng lũ lụt miền Trung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Quảng Ngãi trị giá 100.787.000 đồng.

- Cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên sau cơn bão số 9 & 11 trị giá 388.459.000 đồng.

- Ủng hộ “Quỹ vì người nghèo Tỉnh Bình Thuận”: 1.500.000.000 đồng.Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung tặng quà Tết Kỷ Sửu  cho đồng bào nghèo vùng lũ lụt Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

 

TIN KHÁC

Báo Điện tử QMT

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...