• Thứ ba, 27/07/2021
 • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

Gần 100 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai được Quỹ xây dựng trong 10 năm

05:13, 28/03/2019

Sau 10 năm hoạt động, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã kêu gọi được hơn 267 tỷ đồng, xây dựng được gần 100 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, hàng trăm héc-ta rừng ngập mặn, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kiến thức, kinh nghiệm phòng tránh thiên tai…

>>Giới thiệu về Quỹ 

Dưới đây là tổng hợp các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai được Quỹ xây dựng theo từng năm từ năm 2009 - 2019:

Năm 2009

1. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

 • Tổng mức đầu tư: 1.3 tỷ
 • Ngày khởi công: 28/03/2009
 • Ngày hoàn thành: 25/09/2009
 • Nhà tài trợ:
  • Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 500tr
  • Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam 500tr
  • Các nguồn huy động khác 300 tr

2.Trường tiểu học Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 1.706.230.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 01/06/2009
 • Ngày hoàn thành: 24/09/2009
 • Nhà tài trợ:
  • Tập đoàn InnovGreen 700tr
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn 500tr
  • Các nguồn vốn huy động khác 506.230.000 VNĐ

3. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng mức đầu tư: 1.940.746.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 02/06/2009
 • Ngày hoàn thành 17/01/2010
 • Nhà tài trợ:
  • UBND Tp Đà Nẵng 01 tỷ
  • Công ty CP Trường Phát Lộc 200tr
  • Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Việt 200tr
  • Ông Eric Nguyễn 200tr

4. Trạm y tế thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 • Tổng mức đầu tư: 2.234.747.273
 • Ngày khởi công: 14/07/2019
 • Ngày hoàn thành: 06/02/2010
 • Nhà tài trợ:
  • Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 01 tỷ đồng
  • Tổng công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí 400tr đồng

                

5. Trường tiểu học Lê Thị Xuyến, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 2.361.382.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 06/12/2009
 • Ngày hoàn thành: 09/06/2010
 • Nhà tài trợ:
  • UBND TP Đà Nẵng 01 tỷ đồng
  • Tập đoàn InnovGreen 500tr

6. Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 2.29.0081.337 VNĐ
 • Ngày khởi công: 25/11/2009
 • Ngày hoàn thành: 02/07/2010
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu Khí (PVFCCo) 1.6 tỷ đồng

7. Trường tiểu học Cẩm Kim, xã Cẩm Kim, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 2.083.000.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 23/09/2009
 • Ngày hoàn thành: 10/08/2010
 • Nhà tài trợ:
  • Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) 1 tỷ đồng
  • Công ty CP Vimeco 200tr
  • Ông Trương Quang Thắng 100tr
  • Bà Trương Thanh Tú 100 tr

8. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế

 • Tổng mức đầu tư: 1.634.370.881 VNĐ
 • Ngày khởi công: 26/11/2009
 • Ngày hoàn thành: 16/07/2010
 • Nhà tài trợ:
  • Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 1 tỷ đồng
  • Tập đoàn VinaCapital 300tr

Năm 2010

9. Trường tiểu học An Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 2.524.948.556 VNĐ
 • Ngày khởi công: 16/03/2010
 • Ngày hoàn thành: 02/08/2010
 • Nhà tài trợ: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) 1.8 tỷ đồng

10. Trường tiểu học Lộc Thủy, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 2.600.443.646 VNĐ
 • Ngày khởi công: 15/07/2009
 • Ngày hoàn thành: 25/08/2010
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5: 1.8 tỷ đồng

11. Trạm y tế xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 2.513.717.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 25/02/2010
 • Ngày hoàn thành: 03/10/2010
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5: 02 tỷ đồng

12. Trường mầm non Hòa Tiến 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

 • Tổng mức đầu tư: 2.198.416.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 14/03/2010
 • Ngày hoàn thành: 30/08/2010
 • Nhà tài trợ:
  • UBND TP Đà Nẵng 1.1 tỷ đồng
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn 500tr

13. Trường tiểu học Hòa An 1, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

 • Tổng mức đầu tư: 2.697.118.348 VNĐ
 • Ngày khởi công: 17/03/2010
 • Ngày hoàn thành: 14/12/2010
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Khí Việt Nam 1.8 tỷ đồng

14. Trường tiểu học Hòa Thịnh 1, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

 • Tổng mức đầu tư: 2.696.429.907 VNĐ
 • Ngày khởi công: 17/03/2010
 • Ngày hoàn thành: 14/12/2010
 • Nhà tài trợ: Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Nam Việt Á 1.8 tỷ đồng

15. Trườnng tiểu học số 2 Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 2.462.428.938 VNĐ
 • Ngày khởi công: 22/03/2010
 • Ngày hoàn thành: 05/12/2010
 • Nhà tài trợ:
  • UBND TP Đà Nẵng 900tr
  • Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam 300tr
  • Công ty TNHH MTV 36: 300tr
  • Công ty Công nghiệp Điện hơi Tiến Thành: 200tr

16. Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 2.629.781.628 VNĐ
 • Ngày khởi công: 14/05/2010
 • Ngày hoàn thành: 04/03/2011
 • Nhà tài trợ:
  • Tổng công ty Khí Việt Nam: 01 tỷ đồng
  • Hãng Airbus và Tổng công ty hàng không Việt Nam: 700tr

17. Trường tiểu học Phú An 1, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tổng mức đầu tư: 2.583.243.621 VNĐ
 • Ngày khởi công:01/06/2010
 • Ngày hoàn thành: 20/12/2010
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.8 tỷ đồng

18. Trường tiểu học Khánh Trung, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

 • Tổng mức đầu tư: 1.790.760.970 VNĐ
 • Ngày khởi công: 04/06/2010
 • Ngày hoàn thành: 04/12/2010
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.3 tỷ đồng

19. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

 • Tổng mức đầu tư: 2.291.481.407 VNĐ
 • Ngày khởi công: 11/06/2010
 • Ngày hoàn thành: 21/01/2011
 • Nhà tài trợ: Ngận hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.6 tỷ đồng

20. Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

 • Tổng mức đầu tư: 2.138.850.492 VNĐ
 • Ngày khởi công: 15/06/2010
 • Ngày hoàn thành: 19/12/2010
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.5 tỷ đồng

21. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 2.127.303.223 VNĐ
 • Ngày khởi công: 21/06/2010
 • Ngày hoàn thành: 27/12/2010
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) 1.5 tỷ đồng

22. Trường tiểu học số 2 Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 2.586.158.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 19/12/2010
 • Ngày hoàn thành: 20/05/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam 1.8 tỷ đồng

23. Trạm y tế xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

 • Tổng mức đầu tư: 2.753.497.794 VNĐ
 • Ngày khởi công: 16/09/2010
 • Ngày hoàn thành: 03/08/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam 1.8 tỷ đồng

24. Trạm y tế xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 • Tổng mức đầu tư: 3.6 tỷ VNĐ
 • Ngày khởi công: 26/12/2010
 • Ngày hoàn thành: 01/12/2011
 • Nhà tài trợ: Từ các nhà tài trợ do Thiếu tướng Lê Vạn Tấn vận động 2 tỷ đồng

25. Trung tâm y tế phía Nam huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 2.670.416.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 25/12/2010
 • Ngày hoàn thành: 12/08/2011
 • Nhà tài trợ:
  • Tập đoàn Thái Bình Dương 01 tỷ đồng
  • Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam 01 tỷ đồng

Năm 2011

26. Trường mầm non Đại Hòa, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 3.068.802.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 14/02/2011
 • Ngày hoàn thành: 31/08/2011
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 tỷ đồng

27. Trường tiểu học Hàm Thắng 3, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 2.907.635.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 23/02/2011
 • Ngày hoàn thành: 28/12/2011
 • Nhà tài trợ:
  • Tập đoàn Thái Bình Dương 1.5 tỷ đồng
  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 500tr

28. Trạm y tế xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 2.875.985.048 VNĐ
 • Ngày khởi công: 05/03/2011
 • Ngày hoàn thành: 03/12/2011
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 tỷ đồng

29. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tiên Lai, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 2.456.693.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 21/03/2011
 • Ngày hoàn thành: 19/11/2011
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.8 tỷ đồng

30. Trường mẫu giáo Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 3.350.562.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 29/03/2011
 • Ngày hoàn thành: 08/10/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 02 tỷ đồng

31. Trường tiểu học Gio Mai, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 2.800.000.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 31/03/2011
 • Ngày hoàn thành: 09/10/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 02 tỷ đồng

32. Trường tiểu học Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 3.214.228.675 VNĐ
 • Ngày khởi công: 01/04/2011
 • Ngày hoàn thành: 10/10/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 02 tỷ đồng

33. Trường tiểu học số 2 Phước Hòa, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 3.518.757.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 02/04/2011
 • Ngày hoàn thành: 26/12/2011
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 02 tỷ đồng

34. Trạm y tế xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

 • Tổng mức đầu tư: 2.765.044.559 VNĐ
 • Ngày khởi công: 02/04/2011
 • Ngày hoàn thành: 25/12/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 02 tỷ đồng

35. Trạm y tế xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 3.142.000.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 04/04/2011
 • Ngày hoàn thành: 25/12/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 02 tỷ đồng

36. Trường tiểu học số 1 Triệu Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 3.488.606.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 04/04/2011
 • Ngày hoàn thành: 18/11/2011
 • Nhà tài trợ:
  • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam 1.5 tỷ đồng
  • UBND TP Đà Nẵng 500tr

37. Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 3.030.316.000  VNĐ
 • Ngày khởi công: 18/05/2011
 • Ngày hoàn thành: 30/11/2011
 • Nhà tài trợ:
  • Tập đoàn Thái Bình Dương 01 tỷ đồng
  • Ngân hàng Phương Nam 01 tỷ đồng

38. Nhà sinh hoạt cộng đồng khu văn hóa biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

 • Tổng mức đầu tư: 2.500.000.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 19/05/2011
 • Ngày hoàn thành: 20/11/2011
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5: 02 tỷ đồng

39. Trạm y tế xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

 • Tổng mức đầu tư: 23.145.206.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 19/05/2011
 • Ngày hoàn thành: 02/12/2011
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 02 tỷ đồng

40. Trường tiểu học Cam Thịnh 1, xã Cam Thịnh Đông, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 • Tổng mức đầu tư: 3.081.745.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 25/05/2011
 • Ngày hoàn thành: 12/12/2011
 • Nhà tài trợ: Công ty CP PCM (Thành viên tập đoàn VinCom) 02 tỷ đồng

41. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 3.205.552.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 25/05/2011
 • Ngày hoàn thành: 09/01/2012
 • Nhà tài trợ: Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Nam Việt Á 02 tỷ đồng

42. Trường mầm non Đại Đồng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 3.176.446.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 30/05/2011
 • Ngày hoàn thành: 30/12/2011
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 02 tỷ đồng

43. Trường tiểu học Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng mức đầu tư: 3.101.391.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 30/06/2011
 • Ngày hoàn thành: 23/12/2011
 • Nhà tài trợ: UBND TP Đà Nẵng 02 tỷ đồng

44. Trường mầm non Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 2.979.810.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 08/07/2011
 • Ngày hoàn thành: 10/04/2012
 • Nhà tài trợ: UBND TP Đà Nẵng 02 tỷ đồng

45. Trạm y tế xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 3.130.028.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 27/07/2011
 • Ngày hoàn thành: 0902/2012
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty hàng không Việt Nam 02 tỷ đồng

46. Trường tiểu học Khánh Đông, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

 • Tổng mức đầu tư: 3.788.242.000  VNĐ
 • Ngày khởi công: 19/08/2011
 • Ngày hoàn thành: 13/03/2012
 • Nhà tài trợ:
  • Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 01 tỷ đồng
  • Công ty Cổ phần Đức Khải 01 tỷ đồng

47. Trường mẫu giáo Bắc Phong, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 4.229.043.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 20/08/2011
 • Ngày hoàn thành: 12/03/2012
 • Nhà tài trợ: Công ty CP PCM (Thành viên Tập đoàn Vincom) 02 tỷ đồng

Năm 2012

48. Trường mầm non Diễn Lộc, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 4.214.277.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 08/02/2012
 • Ngày hoàn thành: 04/07/2012
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

49. Trạm y tế xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 3.324.315.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 06/02/2012
 • Ngày hoàn thành: Quý III/2012
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

50. Trạm y tế xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 4.135.500.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 27/02/2012
 • Ngày hoàn thành: Quý III/2012
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

51. Trạm y tế xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng mức đầu tư: 5.893.501.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 01/03/2012
 • Ngày hoàn thành: Quý III/2012
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

52. Trường tiểu học Cát Chánh, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 4.287.171.502 VNĐ
 • Ngày khởi công: 10/03/2012
 • Ngày hoàn thành: Quý III/2012
 • Nhà tài trợ: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam 2.2 tỷ đồng

53. Trường mầm non Hòa Phước, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

 • Tổng mức đầu tư: 3.932.020.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 17/03/2012
 • Ngày hoàn thành: Quý III/2012
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

54. Trường tiểu học Duy Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 3.737.225.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 14/04/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

55. Trường tiểu học Hoài Mỹ, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 4.200.019.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 14/04/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam 2.3 tỷ đồng

56. Trường tiểu học Hải Hòa, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 3.604.706.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 17/04/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

57. Trường mẫu giáo Phan Triêm, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 4.773.720.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 28/04/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

58. Trường tiểu học Cẩm Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

 • Tổng mức đầu tư: 4.471.906.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 08/05/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

59. Trường tiểu học An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng mức đầu tư: 4.637.534.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 12/05/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 2.6 tỷ đồng

60. Nhà sinh hoạt cộng đồng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 4.342.275.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 26/05/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 2.6 tỷ đồng

61. Trường tiểu học Quảng Minh A, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 3.169.115.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 27/06/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.2 tỷ đồng

62. Trường tiểu học Quảng Trung, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 3.096.081.000 VNĐ
 • Ngày khởi công: 27/06/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 2.5 tỷ

63. Trường mầm non Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tổng mức đầu tư: 5.236.778.000VNĐ
 • Ngày khởi công: 08/08/2012
 • Ngày hoàn thành:
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 2.2 tỷ đồng

Năm 2013

64. Trường tiểu học Cam Hải Đông, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

 • Tổng mức đầu tư: 5.324.638.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 31/05/2013
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.5 tỷ đồng

65. Trường tiểu học số 2 Quảng Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tổng mức đầu tư: 4.980.563.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 26/08/2013
 • Nhà tài trợ: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam 2.2 tỷ đồng.

66. Trường tiểu học Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 4.397.013.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 28/08/2013
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.5 tỷ đồng

67. Trường mẫu giáo Long Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 6.056.382.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 23/09/2013
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 tỷ đồng

68. Trạm y tế xã Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng mức đầu tư: 3.783.208.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành:25/10/2013
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  2.5 tỷ đồng

69. Trường mầm non Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 4.126.334.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 25/10/2013
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.814 tỷ đồng

Năm 2014

70. Trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 5.092.587.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành:09/09/2014
 • Nhà tài trợ: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam 2.2 tỷ đồng

71. Trường tiểu học Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Phước Ninh, tỉnh Ninh Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 5.937.554.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 23/09/2014
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí 3 tỷ đồng

72. Trường tiểu học Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

 • Tổng mức đầu tư: 5.300.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 24/09/2014
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Việt Nam 2 tỷ đồng

73. Trạm y tế xã Quảng Trạch, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

 • Tổng mức đầu tư: 5.571.291.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 20/10/2014
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3 tỷ đồng

74. Trường tiểu học Vân An, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tổng mức đầu tư: 4.991.316.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 12/11/2014
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam 2.5 tỷ đồng

75. Trường mầm non Sơn Quang, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

 • Tổng mức đầu tư: 5.620.435.771 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 03/12/2014
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 3 tỷ đồng

Năm 2015

76. Trường mẫu giáo Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 5.620.435.771 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 25/09/2015
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3 tỷ đồng

77. Trường tiểu học Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

 • Tổng mức đầu tư: 4.334.196.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 27/11/2015
 • Nhà tài trợ: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam 2.2 tỷ đồng

78. Trạm y tế Quỳnh Phương, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 4.301.520.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 28/11/2015
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.5 tỷ đồng

Năm 2016

79. Trạm y tế Ba Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng mức đầu tư: 4.404.238.461 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 04/05/2016
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3 tỷ đồng

80. Trường tiều học Lạc Tánh 1, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

 • Tổng mức đầu tư: 6.077.726.316 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 25/05/2016
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí 2.5 tỷ đồng

81. Trường mầm non Thanh Giang, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 4.221.912.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành:04/08/2016
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3 tỷ đồng

82. Nhà SHCĐ kết hợp nhà trẻ Làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 4.724.613.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 30/08/2016
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 2.5 tỷ đồng

83. Trạm y tế Nghi Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 • Tổng mức đầu tư: 4.539.282.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 10/11/2016
 • Nhà tài trợ: Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam 2.5 tỷ đồng

Năm 2017

84. Trung tâm y tế phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, chất độc da cam Hiền Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư: 3.797.442.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 22/06/2017
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2.5 tỷ đồng

85. Trạm y tế xã Tam Tiến, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 • Tổng mức đầu tư: 4.600.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 24/08/2017
 • Nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Ô Tô Trường Hải 2.5 tỷ đồng

86. Trường mầm non Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 5.245.902.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 28/11/2017
 • Nhà tài trợ: Ngận hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.85 tỷ đồng

87. Trường tiểu học số 2 Xuân Cảnh, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

 • Tổng mức đầu tư: 4.300.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 25/08/2017
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty CP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC 3 tỷ đồng

88. Trường tiểu học số 2 Phước Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

 • Tổng mức đầu tư: 4.600.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 19/12/2017
 • Nhà tài trợ: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP 3tỷ đồng

Năm 2018

89. Trường mầm non Duy Ninh, xã Duy Ninh, huyên Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 • Tổng mức đầu tư:4.349.407.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 30/03/2018
 • Nhà tài trợ: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam 2.5 tỷ đồng

90. Trường mẫu giáo Phước Hữu, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

 • Tổng mức đầu tư:6.454.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 26/7/2018
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Dầu khí 3 tỷ đồng

91. Trường mầm non Hải Phúc, xã Hải Phúc, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị

 • Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 16/10/2018
 • Nhà tài trợ: Tập đoàn Điện Lực 3 tỷ đồng

92. Trường mầm non Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

 • Tổng mức đầu tư:4.000.000.000 VNĐ
 • Ngày hoàn thành: 27/02/2019
 • Nhà tài trợ: Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai 2.3 tỷ đồng

93. Trường mẫu giáo Võ Xu 2, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. (Khởi công năm 2018 – Tài trợ 3 tỷ đồng) – Đang thi công

BBT

TIN KHÁC

Báo Điện tử QMT

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...