• Thứ bảy, 02/07/2022
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

THỰC HIỆN NGAY MỘT LẦN ỦNG HỘ !

Tôi muốn ủng hộ cho

Thẻ ATM và Tài khoản ngân hàng

Vui lòng chọn ngân hàng của bạn bên dưới

Thẻ ATM và Tài khoản ngân hàng

Thẻ Visa / Master Card / JCB do các ngân hàng trong nước phát hành

Ứng dụng Mobile Banking quét mã QR

Sử dụng Mobile Banking hỗ trợ VNPAY QR

Thanh toán sau, Tiền mặt, Chuyển khoản

    Thanh toán sau bằng tiền mặt tại văn phòng hoặc chuyển khoản cho chúng tôi qua ngân hàng. Thông tin thanh toán sẽ được gửi vào email của bạn.