• Thứ ba, 26/10/2021
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI
Bắc Ninh, Bắc Giang đưa vào sử dụng các thiết bị khử khuẩn do QPT tài trợ

Sau khi tiếp nhận 20 thiết bị khử khuẩn và 4.000 lít dung dịch được Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ, các đơn vị tiếp nhận gồm Báo Bắc Ninh và Báo Bắc Giang đã chuyển đến...

Đọc thêm 11:01, 23/06/2021

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...