• Thứ tư, 17/08/2022
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI
Khánh thành trường mẫu giáo Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Sáng nay,ngày19/05/2020, tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã tổ chức khánh thành công...

Đọc thêm 03:57, 19/05/2020
Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai đang ngày càng phát huy tác dụng thiết thực.

Đọc thêm 06:16, 29/03/2019
Gần 100 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai được Quỹ xây dựng trong 10 năm

Sau 10 năm hoạt động, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã kêu gọi được hơn 267 tỷ đồng, xây dựng được gần 100 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, hàng trăm héc-ta rừng...

Đọc thêm 05:13, 28/03/2019

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...