• Thứ năm, 24/09/2020
  • QUỸ CỘNG ĐỒNG PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI
[Phòng chống COVID-19] Trao tặng Tủ an toàn sinh học cấp II cho ngành Y tế tỉnh Quảng Nam

Để góp phần hỗ trợ tỉnh Quảng Nam nâng cao năng lực xét nghiệm trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, sáng nay ngày 28/08/2020, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai...

Đọc thêm 11:00, 28/08/2020

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Báo chí nói về chúng tôi

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Hiệu quả bất ngờ từ công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Trong thời kỳ mưa lũ như hiện nay, những công trình nhà cộng đồng phòng...

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai xây trường cho huyện miền núi Quảng Trị

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai xây trường cho huyện miền núi Quảng Trị

Ngày 16/10/2018, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phối hợp với Tập...